Alimentarea serviciilor proprii din centralele electrice

Cuprins

 • Aspecte generale
  • Clasificarea SP
  • Consumuri procentuale ale serviciilor proprii la sarcina nominală a grupurilor în cazul diferitelor categorii de centrale electrice
  • Forme de energie necesare serviciilor proprii
  • Trepte de tensiune în alimentarea SP
  • Principalele categorii de motoare electrice folosite pentru acţionarea serviciilor proprii
 • Soluţii de principiu pentru alimentarea serviciilor proprii
  • Măsuri pentru mărirea continuităţii în funcţionarea serviciilor proprii alimentate de la generatoarele cuplate la SEN
  • Alimentarea SP în cazul centralelor electrice cu bare la tensiunea generatoarelor
  • Alimentarea SP din CET sau CTE cu grupuri bloc generator–transformator
  • Evoluţia concepţiilor privind aparatajul de comutaţie pe derivaţia de alimentare a SP de bloc
  • Soluţii pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit pe calea de alimentare normală a SP
 • Soluţii de alimentare a SP la pornirea (P) şi la oprirea (O) grupurilor din centrale
 • Soluţii pentru alimentarea SP generale
 • Particularităţi în alimentarea SP din CNE şi CHE
 • Alegerea puterii transformatoarelor care alimentează serviciile proprii

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
T I H D C
 
 • teorie/alimentarea_serviciilor_proprii.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/08 21:22
 • (editare externă)