aplicatii:verificarile_periodice_in_exploatare

Verificările periodice în exploatare

Cuprins

Această tematică se referă la unul din cele mai importante ţeluri care se urmăresc în exploatarea instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi posturi de transformare: electrosecuritatea personalului de exploatare şi a tuturor celor care utilizează energia electrică. În această ordine de idei, în tematica de faţă sunt tratate două aspecte:

 1. verificarea rezistenţei de izolaţie care, dacă scade sub anumite valori, poate conduce la accidente prin electrocutare;
 2. verificarea rezistenţei prizei de pământ; dacă această rezistenţă creşte peste o anumită valoare, legarea la pământ nu mai constituie un mijloc de protecţie împotriva electrocutării.

Având în vedere importanţa acestor două aspecte, măsurările periodice ale acestor rezistenţe constituie o obligaţie de mare răspundere pentru personalul de exploatare.

 • Considerații teoretice
 • Structura rezistenței de dispersie
 • Măsurarea practică a rezistenței de dispersie
  • Necesitatea măsurării periodice a rezistenţei de dispersie
  • Metoda compensării. Puntea de tip APP-2
  • Metoda ampermetrului şi voltmetrului
  • Determinarea rezistivităţii solului
 • Măsurarea practică a rezistențelor de izolație
  • Generalităţi
  • Obiectivele urmărite. Aparatajul folosit

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
P M X Y L
 
 • aplicatii/verificarile_periodice_in_exploatare.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/08 21:22
 • (editare externă)