Verificările periodice în exploatare

Cuprins

Această tematică se referă la unul din cele mai importante ţeluri care se urmăresc în exploatarea instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi posturi de transformare: electrosecuritatea personalului de exploatare şi a tuturor celor care utilizează energia electrică. În această ordine de idei, în tematica de faţă sunt tratate două aspecte:

 1. verificarea rezistenţei de izolaţie care, dacă scade sub anumite valori, poate conduce la accidente prin electrocutare;
 2. verificarea rezistenţei prizei de pământ; dacă această rezistenţă creşte peste o anumită valoare, legarea la pământ nu mai constituie un mijloc de protecţie împotriva electrocutării.

Având în vedere importanţa acestor două aspecte, măsurările periodice ale acestor rezistenţe constituie o obligaţie de mare răspundere pentru personalul de exploatare.

 • Considerații teoretice
 • Structura rezistenței de dispersie
 • Măsurarea practică a rezistenței de dispersie
  • Necesitatea măsurării periodice a rezistenţei de dispersie
  • Metoda compensării. Puntea de tip APP-2
  • Metoda ampermetrului şi voltmetrului
  • Determinarea rezistivităţii solului
 • Măsurarea practică a rezistențelor de izolație
  • Generalităţi
  • Obiectivele urmărite. Aparatajul folosit

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
R Z R Y W
 
 • aplicatii/verificarile_periodice_in_exploatare.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/08 21:22
 • (editare externă)