Selectivitatea protecțiilor maximale de curent din stații

Cuprins

După însuşirea manevrelor curente din regim normal şi a unora dintre manevrele necesare pentru lichidarea unui incident mai puţin grav (punerea la pământ într-o reţea cu neutrul izolat) sau într-un regim postavarie, se trece la cunoaşterea primelor noţiuni privind reglajul protecţiilor prin relee în cadrul exploatării instalaţiilor electrice din centrale şi staţii şi a instalaţiei de producere voită a defectelor din modelul de sistem al laboratorului.

 • Considerații teoretice
  • Regimurile instalaţiilor electroenergetice şi principalele funcţii ale protecţiilor prin relee
  • Protecţia maximală de curent
   • Condiţiile principale ce trebuie îndeplinite de protecţia maximală de curent pentru o lichidare optimă a defectelor
   • Principalele elemente componente ale protecţiei maximale de curent
   • Asigurarea selectivităţii protecţiei maximale de curent în cazul reţelelor radiale
   • Stabilirea curenţilor de pornire ai protecţiei maximale de curent şi ai releelor acesteia
   • Asigurarea selectivităţii protecţiei maximale de curent în cazul reţelelor cu alimentare de la două capete
   • Principalele elemente ale protecţiei maximale direcţionale
 • Descrierea instalației de producere voită a defectelor din modelul de sistem al laboratorului

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
B Y K​ L F
 
 • aplicatii/selectivitatea_protectiilor_maximale_de_curent_din_statii.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/08 21:22
 • (editare externă)