Automatizări folosite în centrale și stații

Cuprins

Asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică constituie una din sarcinile majore ce revin sectorului energetic. După cum s-a putut constata şi în etapele anterioare, în centralele şi staţiile electrice se iau numeroase şi variate măsuri pentru a se asigura consumatorilor o alimentare cât mai sigură. Automatizările au în acest sens un rol esenţial. Dintre automatizările care au ca scop principal mărirea continuităţii în alimentarea consumatorilor, cele mai importante sunt anclanşarea automată a rezervei (AAR), reanclanşarea automată rapidă (RAR) şi descărcarea automată a sarcinii (DAS).

În lucrare se urmăreşte prezentarea rolului tehnologic, a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească din acest punct de vedere şi a modului de reglare de către personalul din centrale şi staţii a instalaţiilor de AAR, RAR şi DAS. Totodată, legat de AAR, se abordează şi problema asigurării condiţiilor de autopornire a motoarelor de servicii interne din centralele electrice. Aceeaşi problemă se pune şi în cazul întreruperii alimentării motoarelor asincrone racordate la staţiile din reţea, în cazurile realimentării, atât prin AAR , cât şi prin RAR.

 • Chestiuni teoretice
  • Anclanşarea automată a rezervei (AAR)
   • Principiul de realizare
  • Problema autopornirii motoarelor asincrone după o scurtă întrerupere în alimentare
   • Prezentarea problemei
   • Verificarea şi asigurarea condiţiilor pentru autopornirea motoarelor asincrone
  • Reanclanşarea automată rapidă (RAR)
   • Principiul de realizare
   • RART şi RARM la linii cu alimentare de la ambele capete
  • Descărcarea automată a sarcinii DAS
  • Protecţiile prin relee şi automatizările existente în laborator

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Y N V N U
 
 • aplicatii/automatizari_folosite_in_centrale_si_statii.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/08 21:22
 • (editare externă)