Sisteme energetice

 • Semnificaţia conceptelor de structură şi de sistem, a evoluţiei acestora de-a lungul istoriei, precum şi definiţiile pentru sistemul energetic.
 • Prezentarea principalelor categorii de sisteme energetice (termoenergetic, hidroenergetic, electroenergetic) şi de conversie a energiei, precum şi compatibilitatea sistemelor energetice cu mediul natural si social.
 • Explicarea transformării energiei intr-un sistem energetic şi a proceselor de principiu ale modificarii energiei în circuitele sistemului de conversie (reprezentarea simplificata).
 • Modalităţi prin care se realizează prognoza curbelor de sarcină, balanţe şi bilanţuri energetice, calculul preţului de cost.

Conceptele de structură şi sistem sunt considerate împreună, reflectând unitatea dialectică a lucrurilor şi a fenomenelor.

 • Definiţia structurii – mod de organizare al unui ansamblu de elemente interconectate dinamic pe baza relaţiilor funcţionale existente între acestea şi a restricţiilor de compatibilitate.
 • Definiţia sistemului – ansamblu de elemente interconectate dinamic.
 • Proprietăţile structurii – înlocuire a proprietăţilor sumative cu cele integrative, prin folosirea termenilor de întreg şi de totalitate.
 • Proprietăţile sistemului – apariţia unor proprietăţi la nivelul ansamblului, diferite de cele ale părţilor componente.
 • Structuralitatea materiei – capacitatea materiei de a intra în interacţiuni, respectiv de a se organiza.
 • Suprafaţa de frontieră – poate fi reală sau imaginară.
 • Interacţiunea cu mediul ambiant – se grupează în mărimi de intrare şi mărimi de ieşire.
 • Natura elementelor sistemului – sistem fizic, material, energetic, informaţional, omogen, neomogen.
 • Natura relaţiilor funcţionale între elementele sistemului – sistem liniar, neliniar, cu reacţie.
 • Regimul de funcţionare al sistemului - sistem static şi dinamic.
 • Gradul de automatizare şi informatizare al sistemelor – sistem tehnologic simplu, semiautomat, dotat cu calculatoare si dotat cu inteligenţă artificială.
 • Funcţiile obiectiv – o contribuţie importantă la îmbogăţirea semantică a conceptului de sistem au avut-o şi noţiunile de funcţie şi organism, provenite îndeosebi din tehnică şi biologie.
 • Definiţia generală – sistemul energetic este acel sistem a cărui mărime fundamentală de stare este energia, iar interacţiunile cu mediul ambiant satisfac cerinţele legii de conservare şo transformare a energiei.
 • Definiţiile specialiştilor – energeticienii au specializat înţelesul conceptului de sistem energetic, în sensul identificării lui cu un sistem energetic teritorial. În această viziune, sistemul energetic reprezintă ansamblul instalaţiilor de extracţie, prelucrare, conversie, transport şi distribuţie a energiei, extins pe un teritoriu şi reprezentând o parte a economiei acelui teritoriu.

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
O K B J C
 
 • teorie/sisteme_energetice.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/08 23:15
 • (editare externă)