Energia

Termenul energie este de origine din limba greacă veche şi este folosit de Kepler în sensul de putere care emană din corpuri.

  • Semnificaţiile conceptului de energie şi a evoluţiei acestuia de-a lungul istoriei, împreună cu unităţile de măsură asociate.
  • Prezentarea diverselor forme de energie: energia mecanică, energia chimică, energia termică, energia nucleară, energia electrică, etc.
  • Explicarea metodelor folosite pentru măsurarea energiei şi a puterii cu ajutorul unor noţiuni fundamentale din fizică şi a modalităţilor prin care se eliberează energia din substanţă.
  • Transformările energiei, întocmirea bilanţurilor energetice, calculul randamentelor energetice.

Definiţii ale acestui concept de-a lungul timpului. Totuşi, energia este o funcţie de stare şi nimic altceva.

Energia este unul dintre cele mai importante concepte fizice descoperite de om. Energia defineşte calitatea schimbărilor şi proceselor care au loc în univers, începând cu deplasarea în spaţiu şi terminând cu gândirea. Enunţarea unor principii generale.

Energia poate fi definită şi ca o măsură a calităţii şi cantităţii schimbului informaţional din natură. Explicarea conceptului de transmitere a energiei.

Energia este corelată cu timpul. Cele 6 moduri de abordare a timpului în energetică. Macrotimp: substituţii şi penetrări de tehnologii de conversie şi Microtimp: analiză mai fină a timpului de conversie.

Progresul omenirii este legat de folosirea energiei. Etapele energetice ale societăţii umane. Exploatarea noilor surse de energie: energia soarelui, energia apelor termale, energia vânturilor, energia valurilor, energia nucleară.

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
O​ A J Y᠎ P
 
  • teorie/energia.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/08 23:15
  • (editare externă)