Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

playground:book [2019/04/10 12:07] (curent)
chiuta creat
Linia 1: Linia 1:
 +====== Energetica generală ======
 +
 +===== Capitolul I =====
 +
 +  - Eliberarea energiei din substanţă
 +  - Măsurarea energiei
 +  - Determinarea pierderilor de energie
 +  - Reglarea şi optimizarea consumurilor de resurse energetice
 +  - Valorificarea resurselor energetice secundare
 +  - Influenţa factorilor calitativi asupra consumului de resurse energetice
 +  - Influenţa disponibilităţii echipamentelor energetice asupra consumului de resurse energetice
 +  - Normarea şi planificarea consumurilor energetice
 +  - Calcule de eficienţă economică şi tehnică
 +  - Sisteme de conversie directă a energiei
 +
 +===== Capitolul II =====
 +
 +  - Materie, energie, informaţie în energetică
 +  - Bazele teoretice ale energeticii moderne
 +  - Principiile termodinamice ale energeticii
 +  - Principiile electrodinamice ale energeticii
 +  - Teoria conversiei electromecanice (a surselor de energie electrica)
 +  - Teoria unitară a puterii – V.N. Nedelcu
 +  - Teoremele generale ale conversiei electromecanice
 +  - Teoria sonicităţii
 +  - Principiul conversiei electromagnetice
 +  - Principiul conversiei electrodinamice
 +
 +===== Capitolul III =====
 +
 +  - Principiul pilelor electrice – Pila Nicolae Vasilescu Karpen
 +  - Principiul conversiei termoelectrice a energiei
 +  - Principiul conversiei fotoelectrice a energiei
 +  - Principiul conversiei termoelectronice a  energiei
 +  - Principiul conversiei parametrice a energiei
 +  - Teoria dinamicii electronului – H. Poincaré
 +  - Teoria sistemelor ergodice – N. Leonăchescu
 +  - Fundamentare teoretică a proceselor energetice
 +  - Principiile energeticii:​ Energie/​putere
 +  - Mărimile caracteristice ale energiei
 +
 +===== Capitolul IV =====
 +
 +  - Termodinamica pilelor
 +  - Fenomene elasto – termo – electrice
 +  - Ce este elasticitatea
 +  - Universul eterna întoarcere
 +  - Specificul creaţiei tehnice în domeniul energiei
 +  - Forme de energie
 +    - Energia electrică
 +    - Energia mecanică
 +    - Energia chimică
 +    - Energia termică
 +    - Energia nucleară
 +
 +===== Capitolul V =====
 +
 +  - Lungul drum al timpului spre calendar
 +  - Descrierea sistemelor şi proceselor din ele
 +  - Procese ale transformării energiei
 +  - Principiile mişcării materiei în univers
 +  - Fuziunea nucleară la rece
 +  - Concepte şi mărimi – radiaţia nucleară
 +  - Radiaţia naturală şi artificială
 +  - Efectele radiaţiilor – protecţia radiologică
 +  - Reactorii nucleari
 +  - Deşeuri radioactive
 +
 +===== Capitolul VI =====
 +
 +  - Materie şi viaţă
 +  - Informaţia şi viaţa
 +  - Energia şi viaţa
 +  - Inteligenţa materiei
 +  - Materie şi gândireâ
 +  - Universul cunoaşterii sau spre noi înşine
 +  - Posibile răspunsuri despre noi
 +  - Paşi spre unitatea cosmică a fiinţei noastre
 +  - Paradoxul atomic
 +  - Informaţii referitoare la energia nucleară şi mediu
 +
 +===== Capitolul VII =====
 +
 +  - Agonia universului
 +  - Primele trei minute
 +  - Destinul stelelor
 +  - Căderea nopţii
 +  - Cântărind universul
 +  - Pentru totdeauna reprezintă un timp îndelungat
 +  - Viaţa în ritm lent
 +  - Viaţa în ritm rapid
 +  - Moartea bruscă şi renaştere
 +  - Lumi fără sfârşit?
 +
 +===== Capitolul VIII =====
 +
 +  - Sfidarea mondială – ora H
 +  - Sfidarea mondială – poporul pământului
 +  - Sfidarea mondială – o resursă nelimitată
 +  - Sfidarea mondială – şansa nu trebuie scăpată
 +  - Introducere în fizica nucleară
 +  - Reactorul nuclear
 +  - Ciclul combustibilului nuclear
 +  - Principiul tehnologiei PWR
 +  - Reactorul CANDU – 600 CNE Cernavodă
 +  - Noţiuni privind principiile centralelor nucleare
 +
 +===== Capitolul IX =====
 +
 +  - Noţiuni de bază ale energeticii generale
 +  - Concepte fundamentale ale conversiei energiei
 +  - Sisteme termoelectrice
 +  - Sisteme electrostatice şi magnetice
 +  - Sisteme termoionice
 +  - Sisteme de conversie directă a energiei nucleare în energie electrică
 +  - Sisteme ​ de conversie a energiei de radiaţie
 +  - Sisteme electrochimice – pile de combustie
 +  - Generatoare magnetohidrodinamice
 +  - Sisteme de conversie a energiei fluidelor
 +
 +===== Capitolul X =====
 +
 +  - Diferite forme ale energiei şi conversia lor în energie electrică
 +  - Convertoare fotovoltaice şi fotopile
 +  - Convertoare termoelectrice şi termopile
 +  - Convertoare termoionice
 +  - Pile de combustie
 +  - Convertorul magnetohidrodinamic
 +  - Fuziunea în plasmă
 +  - Principiile fizicii ale conversiei energiei
 +  - Sisteme de achiziţie şi transmiterea datelor în energetică
 +  - Principii de alegere a sistemelor de achiziţie şi transmitere a datelor
 +
 +===== Capitolul XI =====
 +
 +  - Energie şi societatea informaţiei
 +  - Concepte specifice energiei
 +  - Internet la priză în energetică
 +  - Tehnologia informaţiei în energetică
 +  - Echipamente PLC în energetică
 +  - Modelarea transmiterii de PLC prin linii electrice
 +  - Sisteme de operare în energetică
 +  - Căutarea şi captura de informaţii în energetică
 +  - Descrierea domeniului energiei
 +  - Captura de pagini WEB în domeniul energiei
 +
 +===== Capitolul XII =====
 +
 +  - Universul energiei
 +  - Energia
 +  - Energetica
 +  - Resurse energetice
 +  - Sisteme energetice
 +  - Sisteme de conversie a energiei
 +  - Implementarea unei instalaţii de conversie a energei
 +  - Teorii despre Univers şi Energie
 +  - Informaţie şi Univers
 +  - Istoria conceptului de Energie
 +
 +===== Capitolul XIII =====
 +
 +  - Definiţia energiei
 +  - Energia şi informaţia
 +  - Energia şi timpul
 +  - Energia şi societatea
 +  - Energetica – ştiinţa tehncii
 +  - Energetica -  domeniu al tehncii
 +  - Energetica - profesie
 +  - Concepte şi  principii generale în energetică
 +  - Combustibili fosili
 +  - Combustibili nucleari
 +
 +===== Capitolul XIV =====
 +
 +  - Resurse regenerabile
 +  - Structură şi sistem
 +  - Clasificarea sistemelor
 +  - Sistem de conversie
 +  - Indicatori tehnico – economici
 +  - Optimizarea sistemelor de conversie
 +  - Teoriile lui Planck, Kaluza–Klein,​ cuantelor, supergravitaţiei
 +  - Teoriile de etalonare: Big – Bang, forţelor slabe, neutronilor ultrareci
 +  - Teoria generală: principiile evoluţiei, universul inteligenţei,​ inteligenţa creatoare
 +  - Univers informaţional,​ ciclul universal, principiile evoluţiei, metaUniversul informaţional
  
  • playground/book.txt
  • Ultima modificare: 2019/04/10 12:07
  • de către chiuta