Energetica generală

 1. Eliberarea energiei din substanţă
 2. Măsurarea energiei
 3. Determinarea pierderilor de energie
 4. Reglarea şi optimizarea consumurilor de resurse energetice
 5. Valorificarea resurselor energetice secundare
 6. Influenţa factorilor calitativi asupra consumului de resurse energetice
 7. Influenţa disponibilităţii echipamentelor energetice asupra consumului de resurse energetice
 8. Normarea şi planificarea consumurilor energetice
 9. Calcule de eficienţă economică şi tehnică
 10. Sisteme de conversie directă a energiei
 1. Materie, energie, informaţie în energetică
 2. Bazele teoretice ale energeticii moderne
 3. Principiile termodinamice ale energeticii
 4. Principiile electrodinamice ale energeticii
 5. Teoria conversiei electromecanice (a surselor de energie electrica)
 6. Teoria unitară a puterii – V.N. Nedelcu
 7. Teoremele generale ale conversiei electromecanice
 8. Teoria sonicităţii
 9. Principiul conversiei electromagnetice
 10. Principiul conversiei electrodinamice
 1. Principiul pilelor electrice – Pila Nicolae Vasilescu Karpen
 2. Principiul conversiei termoelectrice a energiei
 3. Principiul conversiei fotoelectrice a energiei
 4. Principiul conversiei termoelectronice a energiei
 5. Principiul conversiei parametrice a energiei
 6. Teoria dinamicii electronului – H. Poincaré
 7. Teoria sistemelor ergodice – N. Leonăchescu
 8. Fundamentare teoretică a proceselor energetice
 9. Principiile energeticii: Energie/putere
 10. Mărimile caracteristice ale energiei
 1. Termodinamica pilelor
 2. Fenomene elasto – termo – electrice
 3. Ce este elasticitatea
 4. Universul eterna întoarcere
 5. Specificul creaţiei tehnice în domeniul energiei
 6. Forme de energie
  1. Energia electrică
  2. Energia mecanică
  3. Energia chimică
  4. Energia termică
  5. Energia nucleară
 1. Lungul drum al timpului spre calendar
 2. Descrierea sistemelor şi proceselor din ele
 3. Procese ale transformării energiei
 4. Principiile mişcării materiei în univers
 5. Fuziunea nucleară la rece
 6. Concepte şi mărimi – radiaţia nucleară
 7. Radiaţia naturală şi artificială
 8. Efectele radiaţiilor – protecţia radiologică
 9. Reactorii nucleari
 10. Deşeuri radioactive
 1. Materie şi viaţă
 2. Informaţia şi viaţa
 3. Energia şi viaţa
 4. Inteligenţa materiei
 5. Materie şi gândireâ
 6. Universul cunoaşterii sau spre noi înşine
 7. Posibile răspunsuri despre noi
 8. Paşi spre unitatea cosmică a fiinţei noastre
 9. Paradoxul atomic
 10. Informaţii referitoare la energia nucleară şi mediu
 1. Agonia universului
 2. Primele trei minute
 3. Destinul stelelor
 4. Căderea nopţii
 5. Cântărind universul
 6. Pentru totdeauna reprezintă un timp îndelungat
 7. Viaţa în ritm lent
 8. Viaţa în ritm rapid
 9. Moartea bruscă şi renaştere
 10. Lumi fără sfârşit?
 1. Sfidarea mondială – ora H
 2. Sfidarea mondială – poporul pământului
 3. Sfidarea mondială – o resursă nelimitată
 4. Sfidarea mondială – şansa nu trebuie scăpată
 5. Introducere în fizica nucleară
 6. Reactorul nuclear
 7. Ciclul combustibilului nuclear
 8. Principiul tehnologiei PWR
 9. Reactorul CANDU – 600 CNE Cernavodă
 10. Noţiuni privind principiile centralelor nucleare
 1. Noţiuni de bază ale energeticii generale
 2. Concepte fundamentale ale conversiei energiei
 3. Sisteme termoelectrice
 4. Sisteme electrostatice şi magnetice
 5. Sisteme termoionice
 6. Sisteme de conversie directă a energiei nucleare în energie electrică
 7. Sisteme de conversie a energiei de radiaţie
 8. Sisteme electrochimice – pile de combustie
 9. Generatoare magnetohidrodinamice
 10. Sisteme de conversie a energiei fluidelor
 1. Diferite forme ale energiei şi conversia lor în energie electrică
 2. Convertoare fotovoltaice şi fotopile
 3. Convertoare termoelectrice şi termopile
 4. Convertoare termoionice
 5. Pile de combustie
 6. Convertorul magnetohidrodinamic
 7. Fuziunea în plasmă
 8. Principiile fizicii ale conversiei energiei
 9. Sisteme de achiziţie şi transmiterea datelor în energetică
 10. Principii de alegere a sistemelor de achiziţie şi transmitere a datelor
 1. Energie şi societatea informaţiei
 2. Concepte specifice energiei
 3. Internet la priză în energetică
 4. Tehnologia informaţiei în energetică
 5. Echipamente PLC în energetică
 6. Modelarea transmiterii de PLC prin linii electrice
 7. Sisteme de operare în energetică
 8. Căutarea şi captura de informaţii în energetică
 9. Descrierea domeniului energiei
 10. Captura de pagini WEB în domeniul energiei
 1. Universul energiei
 2. Energia
 3. Energetica
 4. Resurse energetice
 5. Sisteme energetice
 6. Sisteme de conversie a energiei
 7. Implementarea unei instalaţii de conversie a energei
 8. Teorii despre Univers şi Energie
 9. Informaţie şi Univers
 10. Istoria conceptului de Energie
 1. Definiţia energiei
 2. Energia şi informaţia
 3. Energia şi timpul
 4. Energia şi societatea
 5. Energetica – ştiinţa tehncii
 6. Energetica - domeniu al tehncii
 7. Energetica - profesie
 8. Concepte şi principii generale în energetică
 9. Combustibili fosili
 10. Combustibili nucleari
 1. Resurse regenerabile
 2. Structură şi sistem
 3. Clasificarea sistemelor
 4. Sistem de conversie
 5. Indicatori tehnico – economici
 6. Optimizarea sistemelor de conversie
 7. Teoriile lui Planck, Kaluza–Klein, cuantelor, supergravitaţiei
 8. Teoriile de etalonare: Big – Bang, forţelor slabe, neutronilor ultrareci
 9. Teoria generală: principiile evoluţiei, universul inteligenţei, inteligenţa creatoare
 10. Univers informaţional, ciclul universal, principiile evoluţiei, metaUniversul informaţional
 • playground/book.txt
 • Ultima modificare: 2019/04/10 12:07
 • de către chiuta