Valorificarea resurselor energetice

Resurse energetice – dependenţa de combustibilii fosili. Este evidenţiată energia combustibililor.

 • Exemplificarea modului în care se realizează reglarea şi optimizarea consumurilor energetice, precum şi valorificarea resurselor energetice secundare.
 • Cărbunele – utilizat adesea ca un combustibil de susţinere.
 • Petrolul – transportul pe şosele depinde 99% de petrol.
 • Gazul natural – produs energetic secundar. Conduce la creşterea rapidă a părţii care înlocuieşte producţia energiei electrice bazată pe cărbune. Este necesară dezvoltarea infrastructurii de transport.
 • Energia atomică. Fisiunea nucleară şi fuziunea.
 • Radioactivitatea. Radiaţiile nucleare sunt α(nuclee de He),β(fluxuri de electroni, pozitroni),γ(fotoni). Deşi incidentele legate de siguranţă sunt extrem de rare, accidentele din domeniul nuclear au un impact distrugător asupra oricărei forme de viaţă pe o arie geografică destul de mare.
 • Deşeurile nucleare reprezintă doar o mică fracţiune din totalul de deşeuri şi sunt uşor de gestionat – stocarea subterană.
 • Energia atomică este o tehnologie pentru dezvoltare durabilă.
 • Energia solară – este liberă, nelimitată şi nepoluantă. Instalaţiile solare sunt folosite mai mult pentru încălzirea apei calde de consum. Producerea de energie electrică se poate realiza prin conversie termodinamică şi conversie directă.
 • Energia eoliană – vântul este folosit pentru producerea de putere mecanică şi apoi electricitate. Sunt descrise turbinele eoliene şi este explicat principiul lor de funcţionare.
 • Energia apelor – energia valurilor, căldura oceanelor şi energia obţinută de hidrocentrale.
 • Energia geotermală – sursă de căldură şi energie curată şi se află la dispoziţia tuturor. Concurează cu sursele clasice de energie încă din etapa actuală, atât pentru producerea energiei electrice, cât şi pentru producerea căldurii. Folosirea directă a energiei geotermale în case şi scopuri comercială este mai puţin scumpă decât folosirea combustibililor tradiţionali.
 • Energia biomasei – principala resursă bioenergetică este lemnul. Dar şi alte resurse ale biomasei pot fi folosite: plantele, reziduurile din agricultură şi forestiere, componenta organică a reziduurilor municipale şi industriale.
 • Hidrogenul – cel mai uşor şi mai simplu element din Univers. Arde în combinaţie cu oxigenul, eliberând o cantitate considerabilă de energie, fiind foarte inflamabil.

Niciun sector nu poate asigura cererile de energie în prezent. Deşi au contribuit într-o foarte mare măsură la dezvoltarea civilizaţiei, folosirea combustibililor fosili duce la apariţia unor foarte mari probleme:

 • poluarea aerului şi a mediului,
 • încălzirea globală,
 • dependenţa economică.

De aceea sunt căutate noi surse de energie. Rezervele de petrol şi gaze naturale trebuie conservate. Politica energetică asigură o independenţă economică. Protejarea naturii este esenţială.

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
V L᠎ Y᠎ M C
 
 • aplicatii/valorificarea_resurselor_energetice.txt
 • Ultima modificare: 2018/08/08 23:15
 • (editare externă)