Măsurarea energiei şi determinarea pierderilor de energie

  • Însuşirea modalităţilor în care se poate realiza măsurarea energiei şi determinarea pierderilor de energie.

Stefan AlexandraStefan Alexandra, 2018/12/15 18:51

Sisteme de conversie a energiei - Sunt explicate exergia (energia cu capacitate nelimitată de transformare) şi anergia (energia cu capacitate nulă de transformare). Orice proces cu viteza finită este însoţit de pierderi de energie. Entalpia se conservă iar exergia se degradează.

Clasificarea metodelor de conversie – transport direct de electroni, conversia energiei prin căldură, conversia cu ajutorul energiei cinetice a unui fluid, fuziunea şi generatoarele cu plasmă. Fenomenele de bază sunt: efectul electrochimic, termoelectricitatea, efectul termoionic, inducţia electromagnetică, ionizarea termică. Sistemele de bază sunt: termopila solară, convertorul termoionic, pila nucleară.

Conversia termoelectrică. Termopile Fenomene termoelectrice – sunt prezentate efectul Seebeck, efectul Peltier, efectul Fourier, efectul Joule, acţiunea câmpului magnetic şi efectul Ettingshausen. Relaţiile Kelvin – lordul Kelvin a fost primul care a determinat relaţiile dintre cei trei coeficienţi termoelectrici reversibili, folosind cvasiechilibrul dat de primul şi al doilea principiu al termodinamicii. Termoelectricitatea pentru producerea puterii – sistemele termoelectrice sunt maşini termice. Pentru îmbunătăţirea performanţelor este nevoie de conductivitate termică scăzută şi conductivitate electrică ridicată. Sunt listaţi parametrii circuitului. Răcirea termoelectrică – inversarea circuitului. Proprietăţile materialelor termoelectrice : coeficientul Seebeck, rezistivitatea electrică, conductivitatea termică, punctul de topire, de evaporare, oxidarea, fragilitatea, etc. Aplicaţii în tehnica frigului – sistemele de răcire în care nivelul cerut este sub 6kW/h au fost deja incluse în unele aplicaţii. Viitorul lor depinde de factorul de merit Z si de fabricarea jonctiunilor cu rezistenţă scăzută.

Metode de stocare Necesitatea stocării energiei – existenţa unei dependenţe de import a consumului de energie în numeroase ţări. Se caută realizarea de stocuri de energie primară. Stocarea energiei primare – stoc de energie primară: acumulările de apă în cadrul amenajărilor hidroenergetice, depozitele de combustibili fosili, combustibilul nuclear pregătit pentru utilizare. A aparut ideea de stocare subterană a hidrocarburilor. Stocarea energiei secundare – energie potenţială a apei în hidrocentrale cu acumulare prin pompare, energie potenţială a aerului comprimat, energie termică a unor fluide în termocentrale sau sisteme de termoficare. Un obiectiv este stocarea energiei electrice. Sunt descrise stocarea apei(pompare în subteran), stocarea aerului comprimat, stocarea energiei electrice(în condensatoare sau în inductanţă) şi stocarea energiei termice(principala soluţie tehnică avantajoasă).

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
K K V Z X
 
  • aplicatii/masurarea_energiei_si_determinarea_pierderilor_de_energie.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/08 23:15
  • (editare externă)