Conversia directă a energiei

  • Cunoaşterea sistemelor de conversie directă a energiei.
  • Indicatori tehnico-economici - Relaţii de calcul.
  • Optimizarea sistemelor de conversie - Creşterea randamentului de conversie a energiei nucleare este prezentată înlocuind reactorul clasic cu un reactor cu celule de conversie care transformă energia nucleară în energie electrică de curent continuu, la tensiune mare. Se urmăreşte optimizarea raportului între costuri (cu implementarea şi întreţinerea sistemului de conversie) și energia furnizată.

Stefan AlexandraStefan Alexandra, 2019/01/05 19:55

Pentru utilizarea energiei solare este nevoie de conversia acesteia în alte forme de energie, conversii care sunt: conversia fototermicã care prezintã o mare importantã în aplicatiile industriale (încãlzirea clãdirilor, prepararea apei calde de consum, uscarea materialelor, distilarea apei etc.). în cazul conversiei fototermice, adicã a termoconversiei directe a energiei solare, se obtine cãldura înmagazinatã în apa, abur, aer cald, alte medii (lichide, gazoase sau solide). Cãldura astfel obtinutã poate fi folositã direct sau convertitã în energie electricã, prin centrale termoelectrice sau prin efect termoionic; poate fi folositã prin transformãri termochimice sau poate fi stocatã în diverse medii solide sau lichide.

conversia fotomecanicã care prezintã importantã deocamdatã în energetica spatialã, unde conversia bazatã pe presiunea luminii dã nastere la motorul tip „velã solarã“, necesar zborurilor navelor cosmice. Conversia fotomecanicã se referã la echiparea navelor cosmice destinate cãlãtoriilor lungi, interplanetare, cu asazisele „pânze solare“, la care, datoritã interactiei între fotoni si mari suprafete reflectante, desfãsurate dupã ce nava a ajuns în „vidul cosmic“, se produce propulsarea prin impulsul cedat de fotoni la interactie.

conversia fotochimicã care poate prin douã moduri sã utilizeze Soarele într-o reactie chimicã, fie direct prin excitatii luminoase a moleculelor unui corp, fie indirect prin intermediul plantelor (fotosintezã) sau a transformãrii produselor de dejectie a animalelor. Conversia fotochimicã priveste obtinerea pilelor de combustie prin procesele de mai sus.

conversia fotoelectricã cu mari aplicatii atât în energetica solarã terestrã, cât si în energetica spatialã. Conversia fotoelectricã directã se poate realiza folosind proprietãtile materialelor semiconductoare din care se confectioneazã pilele fotovoltaice. Problema a fost complet rezolvatã la nivelul satelitilor si a navelor cosmice, dar preturile, pentru utilizãrile curente, sunt încã prohibitive.

Ciobanu Vanesa-Maria  grupa 2201BCiobanu Vanesa-Maria grupa 2201B, 2019/01/15 22:53

Filiera chimica:

1. energia solară acumulată în decursul timpului sub formă de hidrocarburi (petrol, gaze naturale, cărbune) 2. energia solară care ajunge în prezent pe suprafaţa pământului.

1. Se extrag din scoarţa terestră mineralele care conţin energia solară, şi asta se face cu un consum impresionant de energie. Mineralele sunt apoi transportate la locul unde sunt transformate : termocentrale electrice, rafinării petroliere, motoare de vehicule, instalaţii de încălzire. Şi transportul înseamnă, de asemenea, un consum de energie. Apoi, în aceste instalaţii se produce o nouă transformare energetică, în energia utilizată final. Este destul de dificil de estimat randamentul transformării energiei solare în biomasă, cel al proceselor de extragere şi transport al purtătorilor de energie de la locul unde se aflau până la locul de utilizare, ceea ce face imposibil determinarea randamentului global al întregului proces. Putem să ne ocupăm doar de randamentul ultimelor transformări. De exemplu, randamentul turbinelor cu abur de a transforma energia calorică ce se găseşte în aburul supraîncălzit în energie mecanică a crescut continuu, ajungând la peste 90% în prezent.

2. Energia solară care ajunge pe Pământ este de aproximativ 178.000 TWan/an, care este de sute de mii de ori mai mare decât cea produsă în toate centralele energetice din lume. Ea este parţial absorbită de atmosferă, dar tot rămâne suficientă pentru acoperirea nevoilor energetice globale. Ceea ce rămâne este captat fie direct, prin intermediul celulelor fotovoltaice (celule solare) formate din siliciu. La început acestea erau din siliciu cristalin, scump şi cu randamente mici, de ordinul a 10-20 %, dar în prezent se folosesc celule solare cu randamente mai mari, de aproape 35%, din siliciu amorf, care este mult mai ieftin. De asemenea, celulele solare sunt folosite pe navele cosmice pentru generarea energiei electrice necesare funcţionării acestora.

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
L Y B P H
 
  • aplicatii/conversia_directa_a_energiei.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/08 23:15
  • (editare externă)