Transmiterea drepturilor de proprietate industrială

Prezentarea conţinutului legilor nr. 64/1991, 129/1992, 16/1995, 84/1998, 255/1998.

Predare tema de casă #5.

Sursa: https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca

Rezultate aşteptate:

  1. Cunoaşterea drepturilor conferite de un brevet de invenţie; transmiterea drepturilor care decurg din înregistrarea unei cereri de brevet.
  2. Înţelegerea modului în care se stabileşte când se ofertează o creaţie tehnică.
  3. Cunoaşterea conţinutului unui contract de valorificare a obiectului cererilor de brevet de invenţie înregistrate sau brevete de invenţie acordate conform prevederilor art. 5 al legii nr. 64/1991.
  4. Cunoaşterea conţinutului unui contract de cesiune a drepturilor care decurg din înregistrarea unei cereri de brevet sau a drepturilor asupra unui brevet de invenţie acordat; întrebări la care trebuie să răspundă cedentul şi cesionatul înaintea încheierii unui contract.
  5. Cunoaşterea conţinutului unui contract de licenţiere a drepturilor de proprietate industrială; tipurile de licenţă: voluntară, obligatorie.
  6. Drepturi acordate prin contractul de transmitere a unui drept de proprietate industrială; modalităţi de plată şi stabilirea valorii unui contract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială.

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
R Z D R᠎ B
 
  • teorie/transmiterea_drepturilor_de_proprietate_industriala.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/08 20:32
  • (editare externă)