Proprietatea intelectuală

Prezentarea conceptului de proprietate intelectuală: drept de autor și proprietate industrială.

Predare tema de casă #1.

Sursa: https://sites.google.com/site/universulstiintei2/creativitateinginereasca

Rezultate aşteptate:

  1. Însuşirea noţiunilor de: operă ştiinţifică, descoperire ştiinţifică, invenţie, topografie circuit integrat, mărci şi indicaţie geografică, desen şi model industrial, reprimarea concurenţei neloiale, nume comercial, model de utilitate.
  2. Cunoaşterea istoricului reglementărilor legale de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.
  3. Cunoaşterea reglementărilor legale naţionale în vigoare de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.
  4. Cunoaşterea modului de redactare a unei descrieri de invenţie.

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
Q​ X B Y O
 
  • teorie/proprietatea_intelectuala.txt
  • Ultima modificare: 2018/08/08 20:32
  • (editare externă)