IT platforms for education in Romania

  1. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a derulat, în perioada noiembrie 2010 - octombrie 2013, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Proiectelor în Domeniul Sănătăţii, Uniunea Naţională a Tuturor Studenţilor din Romania şi Asociaţia Euro<26 Romania, proiectul „Pentru sănătatea ta, pentru a nu abandona şcoala!", proiect co-finantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară - „Corelarea învăţării pe întreg parcursul vieţii cu piaţa muncii„. Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - „ Prevenirea şi corectarea părăsim timpurii a şcolii“.
  2. Joburi-absolvenţi. Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  3. Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (RNCIS). Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 'Dezvoltarea CapacitaDii Administrative„, în perioada 2007-2013 Politici publice fundamentate îninvanamântul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României SMIS 34912
  • playground/it_platforms_for_education_in_romania.txt
  • Ultima modificare: 2019/10/01 16:18
  • de către chiuta