Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
intreprinderi_inovatoare [2018/08/08 20:24]
127.0.0.1 editare externă
intreprinderi_inovatoare [2020/04/02 13:20] (curent)
chiuta
Linia 4: Linia 4:
  
 <btn type="​info"​ size="​lg"​ block="​true">​[[intreprinderi_inovatoare:​spin-off|Spin-off]]</​btn>​ <btn type="​info"​ size="​lg"​ block="​true">​[[intreprinderi_inovatoare:​spin-off|Spin-off]]</​btn>​
 +
 +Pregatirea absolvenților pentru locuri de muncă inovatoare:
 +  - Un standard ridicat de exigență în ceea ce privește admiterea în învățământul superior
 +  - Programele de studii trebuie sa fie mai solicitante din punctul de vedere ale efortului intelectual
 +  - Implicarea angajatorilor în proiectarea curriculară,​ luându-se, astfel, în considerare cele mai recente dezvoltări din domeniul profesional
 +  - Acordarea unor puncte de credit pentru alte experiențe de lucru relevante, în domeniul de specializare,​ în afara stagiilor de practică
 +  - Acordarea unei atenții deosebite pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților
 +  - Dezvoltarea altor competențe generice (ex. gândire critică, competențe de comunicare) prin introducerea/​predarea unor conținuturi specifice
 +  - Focalizarea pe modele de instruire inovative, pentru predarea în campus și în afara campusului
 +  - Îmbunătățirea comunicării între educatori și angajatori, cu multiple bucle de feedback între cele două grupuri de părți interesate
 +  - Atragerea și menținerea studenților cu diferite abilități non-tehnice,​ considerând importanța acestora pentru atât inovația socială, cât și pentru inovația de produs și de proces
 +  - Implicarea studenților,​ în mai mare măsură, în proiecte de cercetare
 +  - Mai mult accent pe rezolvare de probleme, studii de caz, sarcini de lucru colaborative
 +  - Desfășurarea programelor de studii universitare punând accent pe teorii și paradigme, pe prelegere ca metodă de instruire
 +  - Ofertă diversificată în ceea ce privește abordările pedagogice
 +  - Crearea unor spații de învățare flexibile ((spații centrale deschise, dotate cu mobilier modular, reglabil și ergonomic, cu tehnologie wi-fi și acces la diferite resurse)) în universitate
 +
 +Bariere în cooperarea cu angajatorii:​
 +  - Informații insuficiente despre activitățile realizate în firmă
 +  - Lipsa de inițiativă a angajatorilor
 +  - Receptivitate scăzută a angajatorilor la propunerile universităților
 +  - Lipsa încrederii interorganizaționale
 +  - Orientarea pe termen scurt a cercetării în industrie
 +  - Așteptări nerealiste ale angajatorilor
 +  - Înțelegerea diferită a aspectelor legate de timp (în timp ce industria solicită disponibilitate constantă, universitățile au restricții în contextul structurii semestrului)
 +  - Lipsa de compatibilitate în ceea ce privește obiectivele colaborării și valorificarea rezultatelor (de exemplu, universitățile doresc să publice concluziile cercetării,​ în timp ce companiile încearcă să le țină departe de concurență)
 +  - Distanța geografică prea mare
 +
 +Așteptările pe care le avem de la angajatori pentru a avea o colaborare mai eficientă:
 +  - deschidere și dorința de a coopera
 +  - comunicare clară și eficientă
 +  - luarea în considerare a feedbackului oferit de universitate (privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică)
 +  - crearea unor proceduri și mecanisme de asigurare a calității
 +  - crearea unui compartiment dedicat colaborarii cu universitatea,​ în firmă
 +  - accesul la resurse umane de înaltă calificare
 +  - accesul la echipamente tehnice
 +  - angajamentul top managementului
  
 ===== Date de intrare ===== ===== Date de intrare =====
  • intreprinderi_inovatoare.1533749048.txt.gz
  • Ultima modificare: 2018/08/08 20:24
  • de către 127.0.0.1