Întreprinderi inovatoare

Start-up

Spin-off

Pregatirea absolvenților pentru locuri de muncă inovatoare:

 1. Un standard ridicat de exigență în ceea ce privește admiterea în învățământul superior
 2. Programele de studii trebuie sa fie mai solicitante din punctul de vedere ale efortului intelectual
 3. Implicarea angajatorilor în proiectarea curriculară, luându-se, astfel, în considerare cele mai recente dezvoltări din domeniul profesional
 4. Acordarea unor puncte de credit pentru alte experiențe de lucru relevante, în domeniul de specializare, în afara stagiilor de practică
 5. Acordarea unei atenții deosebite pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților
 6. Dezvoltarea altor competențe generice (ex. gândire critică, competențe de comunicare) prin introducerea/predarea unor conținuturi specifice
 7. Focalizarea pe modele de instruire inovative, pentru predarea în campus și în afara campusului
 8. Îmbunătățirea comunicării între educatori și angajatori, cu multiple bucle de feedback între cele două grupuri de părți interesate
 9. Atragerea și menținerea studenților cu diferite abilități non-tehnice, considerând importanța acestora pentru atât inovația socială, cât și pentru inovația de produs și de proces
 10. Implicarea studenților, în mai mare măsură, în proiecte de cercetare
 11. Mai mult accent pe rezolvare de probleme, studii de caz, sarcini de lucru colaborative
 12. Desfășurarea programelor de studii universitare punând accent pe teorii și paradigme, pe prelegere ca metodă de instruire
 13. Ofertă diversificată în ceea ce privește abordările pedagogice
 14. Crearea unor spații de învățare flexibile 1) în universitate

Bariere în cooperarea cu angajatorii:

 1. Informații insuficiente despre activitățile realizate în firmă
 2. Lipsa de inițiativă a angajatorilor
 3. Receptivitate scăzută a angajatorilor la propunerile universităților
 4. Lipsa încrederii interorganizaționale
 5. Orientarea pe termen scurt a cercetării în industrie
 6. Așteptări nerealiste ale angajatorilor
 7. Înțelegerea diferită a aspectelor legate de timp (în timp ce industria solicită disponibilitate constantă, universitățile au restricții în contextul structurii semestrului)
 8. Lipsa de compatibilitate în ceea ce privește obiectivele colaborării și valorificarea rezultatelor (de exemplu, universitățile doresc să publice concluziile cercetării, în timp ce companiile încearcă să le țină departe de concurență)
 9. Distanța geografică prea mare

Așteptările pe care le avem de la angajatori pentru a avea o colaborare mai eficientă:

 1. deschidere și dorința de a coopera
 2. comunicare clară și eficientă
 3. luarea în considerare a feedbackului oferit de universitate (privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică)
 4. crearea unor proceduri și mecanisme de asigurare a calității
 5. crearea unui compartiment dedicat colaborarii cu universitatea, în firmă
 6. accesul la resurse umane de înaltă calificare
 7. accesul la echipamente tehnice
 8. angajamentul top managementului

Domeniul și subdomeniul de specializare inteligentă și sănătate:

TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICAȚII, SPAȚIU ȘI SECURITATE
2.1. Tehnologii informaționale și de comunicații
2.1.1. Analiza, managementul și securitatea datelor de mari dimensiuni
2.1.2. Internetul viitorului
2.1.3. Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software
2.1.4. Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale
ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE
3.1. Energie
3.1.1. Creșterea eficienței energetice la generare, transport și distributie și la consumator
3.1.2. Resurse energetice convenționale, neconvenționale și regenerabile
3.1.3. Tehnologii inovative de stocare a energiei
3.1.4. Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
3.1.5. Instalatii energetice de generație nouă
3.2. Mediu și schimbări climatice
3.2.l. Utilizarea optimă a resurselor convenționale și neconvenționale de apă
3.2.2. Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor
3.3. Sisteme inteligente
3.3.1 Orașul inteligent

Sectoarele de competitivitate cu potențial de creștere definite de Stategia de Competitivitate:

Sectorul Potențial de creștere
Industrii creative Rol economic important și cu influență asupra ocupării
Tehnologia informațiilor și comunicațiilor Dinamica competitivă
Energie și management de mediu Inovare, dezvoltare tehnologică și valoare adăugată

Evidențierea rezultatelor obținute ce vor fi utilizate în noul proiect (de ex. teza de doctorat).

Descrierea modului în care se vor folosi aceste rezultate în proiect.

Documentele pentru Drept de proprietate.

Activități previzionate.

Descrierea investiției.

Realizare Punerea în
Produs Fabricație
Proces Funcțiune
Tehnologie Operare
Serviciu Aplicare

Program sau portal care să ofere servicii către piață:

 • Trebuie să comercializezi un produs/serviciu.

Realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării

Industrie 4.0

Valoare adăugată 2) Pârghiile industriei 4.0 3)
Resursă/proces 4) Consum inteligent de energie 5)
Loturi/porțiuni/sectoare inteligente 6)
Optimizarea randamentului în timp real 7)
Utilizarea activelor 8) Flexibilitate de rutare 9)
Flexibilitatea mașinii 10)
Monitorizare la distanță și control 11)
Întreținere predictivă 12)
Realitatea augmentată pentru întreținere, reparații și operații 13)
Muncă 14) Colaborarea om-robot 15)
Monitorizare la distanță și control 16)
Managementul digital al performanței 17)
Automatizarea activității de cunoaștere 18)
Stocurile 19) Imprimarea in-situ 3-D 20)
Optimizarea în timp real a lanțului de aprovizionare 21)
Dimensionarea lotului 22)
Calitatea 23) Controlul statistic al procesului 24)
Controlul avansat al procesului 25)
Managementul digital al calității 26)
Echilibrul cerere/ofertă 27) Prognoza privind cererea bazată pe date 28)
Proiectare pentru valoare bazată pe date 29)
Timpul până la piață 30) Co-creația clienților / inovare deschisă 31)
Inginerie concurentă 32)
Experimentare rapidă și simulare 33)
Servicii de întreținere/asistență după vânzare 34) Întreținere predictivă 35)
Întreținere la distanță 36)
Auto-întreținere ghidată virtual 37)

Eligibilitatea cheltuielilor.

Activități previzionate.

Buget - activități și cheltuieli.

# Relevanța Calitatea și maturitatea Sustenabilitatea și capacitatea de operare
A Aportul științific si/sau de inovare a proiectului Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului Sustenabilitatea financiară a propunerii
B Viabilitatea implementării proiectului prin obținerea de rezultate aplicabile în economie Nivelul de pregătire/maturitate al proiectului, bugetul proiectului/ Analiza rezonabilității valorilor cuprinse în bugetele orientative din Cererea de finanțare Contribuția la dezvoltarea durabilă și la egalitatea de șanse
C Contribuția proiectului la dezvoltarea activităților de CDI în întreprindere Metodologia de implementare a proiectului și riscurile asumate Corelarea datelor financiare
D Dezvoltarea de produse/tehnologii/procese/servicii care să răspunda unei probleme/nevoi/oportunități identificate într-un anumit domeniu/sector economic Capacitatea de implementare a proiectului Nivelul de cooperare
E Posibilitatea creării de noi locuri de munca în cadrul întreprinderii datorită proiectului Calitatea Planului de afaceri Sustenabilitatea instituțională administrativă
1 Descrierea investiției -
2 Obiective Principii orizontale
3 Rezultate așteptate Maturitatea proiectului Sustenabilitatea proiectului
4 Context Metodologie -
5 Justificare Nota de fundamentare -
6 Relevanța CV-urile echipei (Resurse umane implicate) -
7 Descrierea investiției Buget - Activități și cheltuieli, Plan de achiziții Buget - activități și cheltuieli
8 Descrierea tehnică a proiectului Resurse materiale implicate -
9 Indicatori prestabiliți -
10 Indicatori suplimentari -
11 Activități previzionate -
12 Planul de afaceri

1)
spații centrale deschise, dotate cu mobilier modular, reglabil și ergonomic, cu tehnologie wi-fi și acces la diferite resurse
2)
Value drivers
3)
Industry 4.0 levers
4)
Resource/process
5)
Smart energy consumption
6)
Intelligent lots
7)
Real-time yield optimization
8)
Asset utilisation
9)
Routing flexibility
10)
Machine flexibility
11) , 16)
Remote monitoring and control
12) , 35)
Predictive maintenance
13)
Augmented reality for Maintenance, Repair, and Operations
14)
Labor
15)
Human-robot collaboration
17)
Digital performance management
18)
Automation of knowlegde work
19)
Inventories
20)
In situ 3-D printing
21)
Real-time supply-chain optimization
22)
Batch size
23)
Quality
24)
Statistical process control
25)
Advanced process control
26)
Digital quality management
27)
Supply/demand match
28)
Data-driven demand prediction
29)
Data-driven design to value
30)
Time to market
31)
Customer cocreation/open innovation
32)
Concurrent engineering
33)
Rapid experimentation and simulation
34)
Service/aftersales
36)
Remote maintenance
37)
Virtually guided self-service
 • intreprinderi_inovatoare.txt
 • Ultima modificare: 2020/04/02 13:20
 • de către chiuta