Competențe

Cunoștințe și abilități necesare unui absolvent de studii superioare pentru a face față cu succes sarcinilor profesionale:

Cunoștințe și abilități profesionale Cunoștințe și abilități academice
Cunoștințe de specialitate specifice rolului profesional Capacitatea de a învăța repede, de a se adapta la situații noi
Abilități practice specifice rolului profesional Abilități de negociere
Cunoștințe generale în domenii conexe specializării absolventului Abilități de coordonare a activităților și echipelor
Cunoștințe generale în alte domenii Abilitatea de a vorbi în public
Capacitatea de a rezolva probleme complexe Abilități de utilizare eficientă a timpului
Capacitatea de a genera idei noi (creativitate) Creativitate inginerească
Abilități de utilizare a calculatorului și a Internetului în activitatea profesională Abilități de cercetare în domeniul de specialitate
Abilități de comunicare în limbi străine Capacitatea de a lucra intr-un mediu multicultural
Capacitatea de a lucra eficient în echipă Abilitatea de a elabora documente, rapoarte
Capacitatea de a lucra în condiții de stres Abilitati privitoare la managementul afacerii
Capacitatea de a lucra autonom Abilități de planificare și organizare eficientă a activității

https://mastermindeurope.eu/tools-and-reference-material/

https://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/paradigms/project-results

https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/oops-a-mooc.pdf

https://epso.europa.eu/home_ro


1)
General academic competencies
2)
Personal competencies
3)
Create information
4)
Creating & conceptualising
5)
Evaluate information
6)
Leading & deciding
7)
Analyse information
8)
Analysing & interpreting
9)
Apply information
10)
Interacting & presenting
11)
Understand information
12)
Supporting & cooperating
13)
Remember information
14)
Organising & executing
15)
Adapting & coping
16)
Enterprising & performing
Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
P X O​ N I
 
  • competente.txt
  • Ultima modificare: 2020/04/02 13:38
  • de către chiuta